Svetelné pulty

          Odporúčame aj www.kuchyne-rembrandt.sk  

 

                 NOVINKA !!!  

 Pri výrobe týchto panelov ktoré po celej svojej ploche rovnomerne vyžarujú svetlo,  využívame  svetelnú vodivosť špeciálych dosiek zo skla, alebo plexiskla. Hlavná výhoda spočíva v tom, že nepresvitajú zdroje svetla umiestnené za doskou, ako pri klasickom podsvietení. V našom prípade ide o bočné nasvietenie a tým  zdroj svetla nie je viditeľný. Keď sa doska rozsvieti, na pohľadovej strane sa premietne dekor natlačený na svetelnovodivom paneli.         

Pred rozsvietením          Po rozsvietení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Odporúčame aj www.kuchyne-rembrandt.sk